Nina Klemetti

– Globaalien yritysten suuri haaste on kerätä ja jakaa tietoa sekä samanaikaisesti oppia ymmärtämään kuinka systeemit kehittyvät, pohtii Nina Klemetti, MultiMindin Master Data Specialist, joka tällä hetkellä toimii vuokratyöntekijänä Ericssonilla. 

Nina on opiskellut tekniikkaa ja logistiikkaa sekä lukenut data- ja systeemitekniikkaa Tukholman yliopistossa. Lisäksi hän on työskennellyt asiakaspalvelun, lääkeyritysten ja elintarvikkeiden liikejärjestelmissä. Pääpaino oli kuitenkin aina logistiikassa ja tuotteet olivat Ninan uran punainen lanka.

Nina on työskennellyt nyt neljä ja puoli vuotta prosessikehittäjän roolissa logistiikkaan suuntautuneessa master datassa Ericssonilla, yrityksessä, joka on hänelle tuttu jo ennestään.

– Vuosien työskentelyn jälkeen Valiolla Suomessa palasin Ruotsiin ja sain töitä Ericssonilta, Nina kertoo. Nina työskenteli suuryrityksessä 18 vuotta ja tutustui kaikkiin vaiheisiin tavaran vastaanotosta aina purkamiseen asti ja näin ollen päässyt perehtymään kaikkiin prosesseihin.

Nyt kun Ericsson siirtyy laitteista ohjelmistoihin ja lisensseihin, on yrityksen integroiduttava uuteen kulttuuriin. Logistiikkojen tulee myös pystyä käsittelemään tilanteita uudesta näkökulmasta. Asia, jota Nina eniten arvostaa työssään on sen vaihtelevuus. Jokainen päivä on erilainen ja mahdollisuudet kehittyä ja oppia uutta ovat loputtomat. Nina liittää monikulttuurisuuteen sukupuolen, sukupolven ja kulttuurin –kaikkien meidän on opittava ymmärtämään toisiamme ja kommunikoimaan keskenämme sukupuolesta, lähtökohdista ja iästä huolimatta.

–Heterogeeniset työpaikat tarjoavat uusia ulottuvuuksia, sanoo Nina, joka näkee MultiMindin loistavana mahdollisuutena edetä uralla ja kerätä kokemusta eri työnantajilta.

back