Henkilöstövuokrausta ja rekrytointia monikulttuurisuusperspektiivistä

Jo vuodesta 2000 MultiMind on auttanut eri yrityksiä ja organisaatioita toimimaan kansainvälisillä markkinoilla sijoittamalla monikulttuuriseen ja kielitaitoiseen henkilöstöön.

MultiMindin ydinvahvuus perustuu akateemisesti koulutettuun henkilöstöpooliin, jossa kielitaito ja syntyperä ovat valmistaneet kandidaateista monikulttuurisesti ja kansainvälisesti päteviä työntekijöitä. Me välitämme yli 150 aktiivista konsulttia kuukaudessa eri tehtäviin ja teemme n. 500 rekrytointia vuodessa. Henkilöstössämme on 400 yksilöä ja 30 eri kansallisuutta. 

Miksi valita MultiMind?

Sen lisäksi, että meillä on asiantuntevuutta asiakaspalvelu-, talous-, markkinointi-, logistiikka-, HR- ja IT –aloilta, on monilla kandidaateillamme kallisarvoista kansainvälistä kokemusta. Nämä taidot pitävät sisällään kieliosaamisen sekä kulttuurisen ja sosiaalisen kompetenssin. Tämä tekee MultiMindista ainutlaatuisen ja joustavan rekrytointiyrityksen, jossa panostamme parhaan ratkaisun löytämiseen jokaisessa rekrytointiprosessissa.

Pohjoismaiset kielet

Kandidaattimme puhuvat yhteensä kolmeakymmentä eri kieleltä. Vahtuumme rekrytoinnissa on pohjoismaiset kielet.

Tarvitsetko inspiraatiota parempaan monikulttuurisuusperiaatteeseen?

MultiMind tarjoaa luentoja ja workshopeja aiheesta diversity consulting, joka käsittelee monikulttuurisuuden roolia ja tärkeyttä työyhteisössä ja opastaa kyseisten arvojen mukaisessa etenemisessä. Voimme myös toimia yritykselle monikulttuurisuuskonsultteina ja tutkia, analysoida ja neuvoa miten tehostaa yrityksen toimintaa ja hyödyntää eri resursseja. Tämä voi pitää sisällään neuvontaan organisaation kasvattamiseen monikulttuurisuusnäkökulmasta aina uusien rekrytointitapojen tai yrityksen sisäisen kommunikaation kehittämiseen.

Lue lisää vahvuusaloistamme ja rekrytointiprosessista.