Diversity Consulting

Tarvitsetko inspiraatiota parempaan monikulttuurisuusperiaatteeseen?

Olemme MultiMindilla erikoistuneita monikulttuurisuuteen ja tarjoamme aiheeseen liittyviä luentoja ja workshopeja. Voimme myös toimia yritykselle monikulttuurisuuskonsultteina ja tutkia, analysoida ja neuvoa miten yrityksen toimintaa voi tehostaa ja eri resursseja hyödyntää parhaiten. Tämä voi pitää sisällään neuvontaan organisaation kasvattamiseen monikulttuurisuusnäkökulmasta aina uusien rekrytointitapojen tai yrityksen sisäisen kommunikaation kehittämiseen.

"Se tiimi joka on monikulttuurinen, toimii paremmin. Johtajan vain tulee olla ihminen jolla on edellytykset työskennellä eri kulttuurien parissa ja valmiudet ymmärtää ja hyödyntää eri voimavaroja."
– Carl Lundberg, Logistics Manager J Lindeberg

Mikäli haluat tietää lisää, ota yhteys Shaun Ogdeniin.

Lue lisää vahvuusaloistamme ja rekrytointiprosessista.

Näin asiakkaamme ovat kommentoineet monikulttuurisuutta:

"Työskentelemme koko pohjoismaiden markkinoilla, joten luonnollisena etuna on tiimi joka koostuu pohjoismaisten kulttuurien ja kielten osaajista. Myös yrityksen sisällä siitä on etuja, sillä monikulttuurisuus johtaa dynaamisempaan keskusteluun ja voimme aina oppia toisiltamme. Henkilökohtaisella tasolla oppii katsomaan omaa toimintaa uudelta kannalta, ja lisäksi kyky arvioida parhaat tavat työskennellä parantuu." 

– Anna Kapteijn, HR Business Partner, Whirlpool Nordic.

"Yksi iso etu monikulttuurisen tiimin johtamisessa on oppia ymmärtämään asioita eri tavalla ja olla avoimempi. Käsitys siitä, että kaikilla on eri tarpeita ja edellytyksiä. Esimerkiksi 17. Toukokuuta on erittäin tärkeä päivä norjalaiselle. Ruotsalaisille taas 6. Kesäkuuta ei merkitse yhtä paljon. Eri asiat ovat tärkeitä eri ihmisille eri kulttuureista."

– Carl Lundberg, Logistics Manager J Lindeberg.

"Elämme monikulttuurisessa yhteiskunnassa, jossa teknologian avulla saamme tietoa eri keinoin kuinka muut ihmiset ajattelevat ja toimivat. Tämä kulkee käsi kädessä niissä tilanteissa joissa kohtaamme asiakkaita ja hankkijoita perinteisten raamien ulkopuolella. Mahdollisuus johtaa monikulttuurista tiimiä on tuonut paljon ymmärrystä eri ajattelutavoista ja arvoista. Näitä taitoja voi käyttää pitkäkestoisten suhteiden luomiseen niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolella."
– David Lu, Service Desk Manager, Eniro

"Monikulttuurisen tiimin johtamisesta oppii paljon enemmän ja voi löytää uusia tehokkaita tapoja menetellä. Asia jota täysin homogeeninen ryhmä ei välttämättä pysty tarjoamaan. Näin ollen työ tapahtuu tehokkaammin. Kun sijoittajat koostuvat myös eri kulttuureista, on etuna tiimi jossa ihmisillä on eri taustoja ja niin myös yhteinen ymmärrys on helpompi löytää."
– Maria Brindevi, Head of Master Data, Electrolux

"Yhteiskunta on monikulttuurinen ja se pitää huomioida myös liike-elämässä ja tiimeissä. Suurin etu on että monikulttuurisessa ympäristössä kasvaa ihmisenä, kehittää uusia tapoja toimia ja oppii muista kulttuureista. Mielenkiintoinen kokemus kaikille."
– Ingvor Holmberg Swahn, Mgr Customer Support Nordic, Nordea Bank

"Suurin haaste monikulttuurisen tiimin johtamisessa on ymmärtää yksilöiden eri tarpeita kulttuurisesta näkökulmasta. Esimerkkinä uskonto joka on vahva osa elämää. Se on tärkeää huomioida. Jokaiseen yksilöön on perehdyttävä erikseen, ja monikulttuurisessa ryhmässä etenkin. Tämän kautta myös itse kehittyy.”
– Carl Lundberg, Logistics Manager J Lindeberg

"Eri kulttuureista lähtöisin olevat ihmiset työskentelevät usein eri tavoilla, mutta heitä yhdistää kuitenkin usein samat tavoitteet. On haastavaa tunnistaa mitkä työskentelytavat ovat tehokkaimpia, kun samalla saada tiimin jäsenet huomioimaan kollegoidensa työtapoja ja oppimaan ja kehittymään niistä.”

– David Lu, Service Desk Manager, Eniro

"Monikulttuurisen tiimin johtamiseen vaaditaan iso panos johtajalta. Pomon on oltava hyvä kuuntelija, avoin ja valmis ajattelemaan ‘outside the box’. Välillä sama asia on tuotava esille kolmella eri tavalla väärinymmärryksiltä välttyäkseen”
– Maria Brindevi, Head of Master Data, Electrolux

"Erilaisuutta ei pidä aliarvioida, vaan sen sijaan se tulee käsittää vahvuutena. Kulttuureja tulee juhlia. Mitä enemmän ymmärtää yksilöitä, sitä paremmin pystyy tukemaan kyseisen yksilön kehitystä. Kulttuuri antaa paljon yksilöille. Minulla oli esimerkiksi Korealainen alainen, joka oli tottunut vahvaan hierarkiaan työpaikalla. Hänelle titteli merkitsi erityisen paljon. Silloin huomasin ensimmäistä kertaa, että minun tulee muokata omaa kommunikaatiotapaani alaiseni kulttuurin mukaan. Ymmärsin myöhemmin, että hän halusi näyttää menestyksensä perheelle tittelin avulla. Tämä voi olla yhtä tärkeää kuin palkankorotus. Löytämällä yhteisen kielen pystyy myös oppimaan ymmärtämään toisen näkökulmaa.”
– Carl Lundberg, Logistics Manager J Lindeberg